Kargil heroes("roll of honour")

prashant2a

Regular Member
Joined
Aug 19, 2009
Messages
24
Likes
3
Rank & Name Establishment Home State
- - - -
1. Lt. Col. R. Vishwanathan 18 Grenadiers Kerala
2. Major Rohit Gaur - -
3. Major Ajay Prasad - -
4. Major Vivek Gupta 2 Rajputana Rifles Uttar Pradesh
5. Major C.B. Dwivedi Regiment of Artillery Bihar
6. Major R.S. Adhikari 18 Grenadiers Uttar Pradesh
7. Major A.S. Jasrotia JAK Rifles Jammu & Kashmir
8. Major Manoj Talwar Mahar Regiment Uttar Pradesh
9. Major Kamlesh Prasad Artillery Regiment Rajasthan
10. Major Padmapani Acharya 2 Rajputana Rifles Andra Pradesh
11. Major Mariappan Sarvanan 1 Bihar Tamil Nadu
12. Squadron Leader Ajay Ahuja No.17 Squadron Punjab
13. Squadron Leader Rajiv Pundir 152 Helo Unit -
14. Captain Amol Kalia 12 JAK LI Punjab
15. Captain Jintu Gogoi 17 Garhwal Rifles Assam
16. Captain P.V. Vikram 14 Field Regiment Kerala
17. Captain Amit Verma 9 Mahar Maharashtra
18. Captain Sumeet Roy 18 Garwhal Rifles Delhi
19. Captain Anuj Nayyar 17 Jat Delhi
20. Captain Vikram Batra 13 JAK Rifles Himachal Pradesh
21. Captain Haneef Uddin Army Service Corps Delhi
22. Captain Jerry Premraj 158 Medium Regt. Kerala
23. Captain Aditya Mishra Signals Corps Uttar Pradesh
24. Captain Deepak Guleria - Haryana
25. Captain K.C.D. Shivakar 8 Madras Karnataka
26. Captain Amit Bharadwaj 4 Jat Rajasthan
27. Captain Kanad Bhattacharya - West Bengal
28. Flight Lieutenant S. Mulihan 152 Helo Unit Karnataka
29. Lieutenant M.K. Pandey 1/11 Gorkha Rifles Uttar Pradesh
30. Lieutenant N. Kenguruse 2 Rajputana Rifles Nagaland
31. Lieutenant K.C. Nongrum 12 JAK LI Meghalaya
32.Lieutenant Saurabh Kalia 4 Jat Himachal Pradesh

33. Lieutenant Amit Bhargava - -
34. Lieutenant Vijayant Thapar 2 Rajputana Rifles Delhi
35. Subedar K. Ghadge - Maharashtra
36. Subedar Bhawar Lal - Rajasthan
37. Subedar Nirmal Singh 8 Sikh -
38. Subedar S.S. Rathore 2 Rajputana Rifles Rajasthan
39. Subedar Randhir Singh 18 Grenadiers -
40. Subedar Joginder Singh 8 Sikh Punjab
41. Subedar Angohok Dorje - Jammu & Kashmir
42. Subedar Bhanwar Singh 2 Rajputana Rifles Rajasthan
43. Subedar Harphool Singh - Rajasthan
45. Subedar Bahadhur Singh - Jammu & Kashmir
44. Subedar S.S. Shekhawat - Rajasthan
46. Subedar Lobzang Chhotak - Jammu & Kashmir
47. Subedar Kuttapa Medappa 9 Maratha LI -
48. Naib Subedar Lal Singh - Haryana
49. Naib Subedar Lal Chand - -
50. Naib Subedar N. Mahato 108 Medium Regt. Bihar
51. Naib Subedar Ravail Singh 8 Sikh -
52. Naib Subedar Khem Chand - Himachal Pradesh
53. Naib Subedar Karnail Singh 8 Sikh -
54. Naib Subedar Mangej Singh Rajputana Rifles Rajasthan
55. Naib Subedar Kamlesh Kumar 24 Rajput -
56. Sergeant R.K. Sahu 152 Helo Unit Orrisa
57. Sergeant P.V.N.R. Prasad 152 Helo Unit Andhra Pradesh
58. Coy. Hav. Maj. Y.S. Tomar 2 Rajputana Rifles Uttar Pradesh
59. CQMH Annuruddin 22 Grenadiers -
60. Havildar S.R. Gill - Rajasthan
61. Havildar Hari Om 17 Jat Haryana
62. Havildar M.B. Rai 6/11 Gorkha Rifles West Bengal
63. Havildar Sidhkam - Haryana
64. Havildar Mallayya - Karnataka
65. Havildar G.R. Das - Orissa
66. Havildar Lal Singh - Haryana
67. Havildar Rajkumar JAK Rifles -
68. Havildar Khem Raj - Himachal Pradesh
69. Havildar Dola Ram - Himachal Pradesh
70. Havildar Mani Ram - Rajasthan
71. Havildar J.P. Singh 16 Grenadiers Punjab
72. Havildar D.S. Bahu 12 JAK LI Jammu & Kashmir
73. Havildar Raj Kumar - Himachal Pradesh
74. Havildar R.K. Singh - Rajasthan
75. Havildar Madan Lal - Jammu & Kashmir
76. Havildar V.P. Singh Jat Regiment Rajasthan
77. Havildar B.B. Tiwari 1 Bihar Madhya Pradesh
78. Havildar Bijay Singh - Haryana
79. Havildar Jagan Nath JAK Rifles Jammu & Kashmir
80. Havildar Shiv Kumar - Haryana
81. Havildar Ajaib Singh 8 Sikh -
82. Havildar T.B. Chhetri - -
83. Havildar Swami Das - Himachal Pradesh
84. Havildar Desa Singh 8 Sikh -
85. Havildar Rajvir Singh - Haryana
86. Havildar Ishe Tundup - Jammu & Kashmir
87. Havildar Kulbir Singh 8 Sikh -
88. Havildar P.S. Dhama - Uttar Pradesh
89. Havildar Abdul Karim 12 JAK LI Jammu & Kashmir
90. Havildar Kartar Singh JAK Rifles Jammu & Kashmir
91. Havildar Sultan Singh 2 Rajputana Rifles Madhya Pradesh
92. Havildar Kumar Singh 17 Jat -
93. Havildar Karam Singh - Punjab
94. Havildar Vikram Singh 8 Sikh -
95. Havildar Kharak Singh - Uttar Pradesh
96. Havildar Khazan Singh - -
97. Havildar Harpunj Singh 17 Jat Rajasthan
98. Havildar S.G. Chauhan - Maharashtra
99. Havildar R.K.S. Jasriya - Rajasthan
100. Havildar Mahavir Singh - Haryana
101. Havildar Abdul Kareem - Jammu & Kashmir
102. Havildar Kashmir Singh JAK Rifles Uttar Pradesh
103. Havildar Rajinder Singh JAK LI Jammu & Kashmir
104. Havildar Surinder Singh 8 Sikh -
105. Havildar Krishan Chand - Himachal Pradesh
106. Havildar Chhering Tashi - Jammu & Kashmir
107. Havildar Rigzin Wangial - Jammu & Kashmir
108. Havildar Bhagwan Singh 17 Jat Rajasthan
109. Havildar Tsewang Rigzin - Jammu & Kashmir
110. Havildar Ginkhohao Vaiphei Assam Regt. -
111. Havildar Ratan Kumar Singh - Bihar
112. Lance Havildar Lekh Ram - Haryana
113. Lance Havildar M.P. Magar - Mizoram
114. Lance Havildar S.S. Hooda 18 Grenadiers -
115. Lance Havildar Ram Kumar 18 Grenadiers Haryana
116. Lance Havildar Baldev Singh - Punjab
117. Lance Havildar K.K.B. Sukaji - Gujarat
118. Lance Havildar Satyabir Singh - Rajasthan
119. Lance Havildar M.S. Suratpura 4 Jat Rajasthan
120. Lance Havildar Yougal Kishore - Jammu & Kashmir
121. Lance Havildar Lachhanan Singh - Haryana
122. Naik Dev Raj - Jammu & Kashmir
123. Naik Ram Pal 9 Mahar Haryana
124. Naik Lila Ram - Haryana
125. Naik S.S. Patro 12 Mahar Orissa
126. Naik R.M.R. Lal - Gujarat
127. Naik Harbhadur 2 Naga -
128. Naik K. Rampal - Punjab
129. Naik D.M. Khan - Jammu & Kashmir
130. Naik R.K. Punia - -
131. Naik R.S. Singh - Rajasthan
132. Naik Brij Mohan 9 Para Cdo. Uttar Pradesh
133. Naik Ram Sarup - -
134. Naik G.P. Yadav Bihar Regt. Bihar
135. Naik R. Kamaraj - Tamil Nadu
136. Naik Y.D. Kolkar - Karnataka
137. Naik Krishan Lal - Haryana
138. Naik Bhim Singh - Haryana
139. Naik Anan Singh - -
140. Naik Niraj Kumar - Bihar
141. Naik Urjeet Singh - Jammu & Kashmir
142. Naik Ranjit Singh 8 Sikh Punjab
143. Naik Shyam Veer 17 Jat Punjab
144. Naik Rajbir Singh Grenadiers Regt. Punjab
145. Naik Prabhu Ram - Rajasthan
146. Naik M.B. Gurung JAK Rifles Uttar Pradesh
147. Naik M.K. Rathod 12 Mahar Gujarat
148. Naik Braham Das - Himachal Pradesh
149. Naik K.P. Pandey - Madhya Pradesh
150. Naik Kuldip Singh 19 Rajputana Rifles Punjab
151. Naik Nirmal Singh 8 Sikh -
152. Naik Anand Singh - Rajasthan
153. Naik Subab Singh - Uttar Pradesh
154. Naik Baldev Singh 8 Sikh -
155. Naik Vikram Singh - Himachal Pradesh
156. Naik Surjeet Singh 12 JAK LI Jammu & Kashmir
157. Naik Megh Gurung - Uttar Pradesh
158. Naik Jugal Kishore 12 JAK LI Jammu & Kashmir
159. Naik Mangal Singh - Himachal Pradesh
160. Naik Dalip Popuraj 6 Guards -
161. Naik R.R.B.R. Bhai - Gujarat
162. Naik Lakhbir Singh - Himachal Pradesh
163. Naik Rakesh Singh - Punjab
164. Naik Sarvan Kumar - Himachal Pradesh
165. Naik Rishipal Singh 17 Jat -
166. Naik Dharam Singh - Uttar Pradesh
167. Naik Bahadur Singh 8 Sikh Punjab
168. Naik Chaman Singh 2 Rajputana Rifles Uttar Pradesh
169. Naik Shiva Basayya 28 Rajputana Rifles Karnataka
170. Naik Chandan Saha - West Bengal
171. Naik Birander Singh - Haryana
172. Naik Birendra Singh - -
173. Naik Surender Singh 2 Rajputana Rifles -
174. Naik Mukesh Rathod - Gujarat
175. Naik Ganesh Prasad - -
176. Naik Mahender Singh - Rajasthan
177. Naik Samunder Singh - Haryana
178. Naik Shatrughan Singh - -
179. Naik Phunchok Angdus - Jammu & Kashmir
180. Naik Chhering Wangdus - Jammu & Kashmir
181. Naik Sachindananda Mallick Mahar Regt. Orissa
182. Lance Naik Ahmed - Haryana
183. Lance Naik Vir Singh - Himachal Pradesh
184. Lance Naik Sivakaran - -
185. Lance Naik P. Gopiah - Andhra Pradesh
186. Lance Naik G.A. Khan 12 JAK LI Jammu & Kashmir
187. Lance Naik Ahmed Ali 22 Grenadiers Uttar Pradesh
188. Lance Naik Harish Pal JAK Rifles Punjab
189. Lance Naik Raj Kumar - Haryana
190. Lance Naik Layakit Ali - Jammu & Kashmir
191. Lance Naik Hira Singh - -
192. Lance Naik B.N. Singh - Bihar
193. Lance Naik D. Ranwas 4 Jat Rajasthan
194. Lance Naik Buta Singh 14 Sikh Punjab
195. Lance Naik Balaji Male - Maharashtra
196. Lance Naik Balaji Male - Maharashtra
197. Lance Naik R.K. Yadav 18 Grenadiers Madhya Pradesh
198. Lance Naik D.K. Yadav 18 Grenadiers Rajasthan
199. Lance Naik Veer Singh JAK Rifles Himachal Pradesh
200. Lance Naik Vijay Singh - Haryana
- -
201. Lance Naik Azad Singh - Haryana
202. Lance Naik M.S. Reddy - -
203. Lance Naik T.S.J. Singh - -
204. Lance Naik Rajbir Singh 17 Jat -
205. Lance Naik Rajbir Singh 18 Grenadiers Haryana
206. Lance Naik Jasvir Singh - Haryana
207. Lance Naik Jasbir Singh 2 Rajputana Rifles -
208. Lance Naik Daya Chand - Rajasthan
209. Lance Naik Ranvir Singh JAK Rifles -
210. Lance Naik Harish Singh - Himachal Pradesh
211. Lance Naik Satpal Singh 2 Rajputana Rifles -
212. Lance Naik Ranbir Singh 13 JAK Rifles Punjab
213. Lance Naik Vinod Kumar - Rajasthan
214. Lance Naik Shyam Singh Grenadiers Regt. Haryana
215. Lance Naik Rajesh Singh 17 Jat Haryana
216. Lance Naik E.C. Khairnar Corps of Signals Maharashtra
217. Lance Naik Ashok Kumar - Himachal Pradesh
218. Lance Naik Zakir Hussain - Haryana
219. Lance Naik Padam Singh - Himachal Pradesh
220. Lance Naik Hariom Singh - Uttar Pradesh
221. Lance Naik Balwan Singh - Haryana
222. Lance Naik M.B. Baburao - Maharashtra
223. Lance Naik S.R.R. Shinde - Maharashtra
224. Lance Naik Kulbeer Singh 8 Sikh Jammu & Kashmir
225. Lance Naik Gurmail Singh - Punjab
226. Lance Naik Khadag Singh - Maharashtra
227. Lance Naik Jaswant Singh - Uttar Pradesh
228. Lance Naik Bijandra Singh - Uttar Pradesh
229. Lance Naik Satya Prakash 18 Mahar Uttar Pradesh
230. Lance Naik Kaleswar Kom Naga Regt. -
231. Lance Naik Bijender Singh - -
232. Lance Naik Surinder Singh 18 Grenadiers -
233. Lance Naik Rakesh Chand 18 Grenadiers Uttar Pradesh
234. Lance Naik Krishna Mohan 13 JAK Rifles Punjab
235. Lance Naik Mukesh Kumar - Punjab
236. Lance Naik Bachhan Singh 2 Rajputana Rifles -
237. Lance Naik Devinder Singh 8 Sikh Jammu & Kashmir
238. Lance Naik Parvesh Kumar - -
239. Lance Naik Santosh Kumar - Kerala
240. Lance Naik Shankar Shinde 18 Garhwal Rifles -
241. Lance Naik Chhering Rigzin - Jammu & Kashmir
242. Lance Naik Lobzang Tagdon - Jammu & Kashmir
243. Lance Naik Zirmithang Aimol 2 Naga Manipur
244. Lance Naik Vidyanand Singh 1 Bihar Bihar
245. Lance Naik Gurucharan Singh - Punjab
246. Lance Naik V.M. Radhakumar - Kerala
247. Lance Naik M.Y. Ramachander 8 Madras Andra Pradesh
248. Sepoy H.R. Jat - Rajasthan
249. Sepoy S. Singh 17 Jat -
250. Sepoy K. Ashuli - Manipur
251. Sepoy Vijay Pal - Rajasthan
252. Sepoy Prem Lal 9 Mahar Uttar Pradesh
253. Sepoy S.M. Wali 899 ATT Coy Andhra Pradesh
254. Sepoy B.D. Bhai - Gujarat
255. Sepoy Bhikaram 4 Jat Rajasthan
256. Sepoy H.K. Ram - Bihar
257. Sepoy Khem Raj - Himachal Pradesh
258. Sepoy Arjun Ram 4 Jat Rajasthan
259. Sepoy Jiun Singh - Punjab
260. Sepoy Hira Singh - Himachal Pradesh
261. Sepoy A.P. Bangi Mahar Regt. Uttar Pradesh
262. Sepoy Shish Ram - Rajasthan
263. Sepoy Haji Basha 11 Engineer Regt. -
264. Sepoy Anil Kumar - -
265. Sepoy Buta Singh - Punjab
266. Sepoy M.R. Desai 282 ASC Coy. Maharashtra
267. Sepoy Banwar Lal 4 Jat Rajasthan
268. Sepoy Moola Ram 4 Jat Rajasthan
269. Sepoy A.S. Jadeja - Maharashtra
270. Sepoy C.N. Mayon Naga Regt. Manipur
271. Sepoy R.G. Mayon 9 Naga -
272. Sepoy K.R. Jhakar - Rajasthan
273. Sepoy D.B.M. Bhai 12 Mahar Gujarat
274. Sepoy Tashi Paljor - Jammu & Kashmir
275. Sepoy Hawa Singh 17 Jat Rajasthan
276. Sepoy Vijay Kumar - -
277. Sepoy Jiwan Singh 8 Sikh -
278. Sepoy Soran Singh 4 Jat -
279. Sepoy Dharamveer - -
280. Sepoy Gulab Singh - Haryana
281. Sepoy Karan Singh - Rajasthan
282. Sepoy Jansir Singh - Jammu & Kashmir
283. Sepoy Majon Singh - Punjab
284. Sepoy Janbir Singh 8 Sikh -
285. Sepoy A.K. Pandey 1 Bihar Bihar
286. Sepoy N.S.J. Kavaji - Gujarat
287. Sepoy G.H.G.J. Giri - Gujarat
288. Sepoy Selva Kumar - Tamil Nadu
289. Sepoy B.L. Bagaria - Rajasthan
290. Sepoy Vinod Kumar - Rajasthan
291. Sepoy Sheesh Ram - -
292. Sepoy S.S.P. Gupta - Bihar
293. Sepoy Nasir Ahmed - -
294. Sepoy Tsering Dorje - Jammu & Kashmir
295. Sepoy R.K. Pradhan - Orissa
296. Sepoy N.L.B. Mayon 2 Naga Manipur
297. Sepoy Surjeet Singh 8 Sikh LI Punjab
298. Sepoy Tashi Tsering - Jammu & Kashmir
299. Sepoy Naresh Singh 4 Jat Uttar Pradesh
300. Sepoy Suresh Chetri - West Bengal
301. Sepoy D.M. Vaghela 12 Mahar Gujarat
302. Sepoy B.B.B.A. Bhai - Gujarat
303. Sepoy S. Gamithang - -
304. Sepoy Hardeo Singh 1 Bihar Bihar
305. Sepoy S. Gemithang - Manipur
306. Sepoy Lotus Zangpo - Jammu & Kashmir
307. Sepoy H.J. Goswami 12 Mahar Gujarat
308. Sepoy Satnam Singh - Punjab
309. Sepoy Syodana Ram 17 Jat Rajasthan
310. Sepoy Dinesh Kumar - Himachal Pradesh
311. Sepoy Suresh Kumar - Haryana
312. Sepoy Naresh Kumar 17 Jat Rajasthan
313. Sepoy Gurmail Singh 8 Sikh Punjab
314. Sepoy Tundup Dorjay - Jammu & Kashmir
315. Sepoy Sonam Dorjay - Jammu & Kashmir
316. Sepoy Sonam Gonbo - Jammu & Kashmir
317. Sepoy Raman Kumar - Bihar
318. Sepoy Rajesh Kumar - Punjab
319. Sepoy Raman Kumar 9 Mahar Jammu & Kashmir
320. Sepoy Pavitar Kumar - Haryana
321. Sepoy Manjeet Singh 8 Sikh Punjab
322. Sepoy Geetam Singh 5 Rashtriya Rifles Uttar Pradesh
323. Sepoy Satwant Singh 8 Sikh Punjab
324. Sepoy Jitendra Singh - -
325. Sepoy Satyavir Singh - Rajasthan
326. Sepoy Jaswant Singh - Punjab
327. Sepoy Sanjay Gurung - -
328. Sepoy Rambhu Singh - Bihar
329. Sepoy Rajinder Singh - -
330. Sepoy Rajindra Singh - -
331. Sepoy Krishan Kumar - Rajasthan
332. Sepoy Ranveer Singh - Rajasthan
333. Sepoy Darshan Singh 8 Sikh -
334. Sepoy Ravinder Singh - Haryana
335. Sepoy Gurdeep Singh 17 Jat Jammu & Kashmir
336. Sepoy Dharmvir Singh - Haryana
337. Sepoy Pramod Kumar - Bihar
338. Sepoy Gurdeep Singh 8 Sikh -
339. Sepoy D.D. Wadgaon 8 Madras Maharashtra
340. Sepoy Sanjeev Kumar 8 Sikh Haryana
341. Sepoy Sonam Angdus - Jammu & Kashmir
342. Sepoy Surender Singh - Haryana
343. Sepoy Virender Kumar - Haryana
344. Sepoy Narender Singh - Haryana
345. Sepoy Varinder Kumar - -
346. Sepoy Nawang Tundup - Jammu & Kashmir
347. Sepoy Kulwinder Singh 8 Sikh Punjab
348. Sepoy D.M.R. Chandra - Maharashtra
349. Sepoy Tarlochan Singh 8 Sikh Punjab
350. Sepoy Nikam Mahadev - Maharashtra
351. Sepoy Jaswinder Singh 8 Sikh Punjab
352. Sepoy G. Harenderagiri Mahar Regt. Gujarat
353. Sepoy N.J. Bangwingvir - -
354. Sepoy Tsering Angchok - Jammu & Kashmir
355. Sepoy Lakhwinder Singh 8 Sikh -
356. Sepoy Sukhwinder Singh 8 Sikh Punjab
357. Sepoy Rashwinder Singh 8 Sikh Punjab
358. Sepoy Zamkholal Vaiphei 7 Assam Mizoram
359. Sepoy Dharmender Singh - Himachal Pradesh
360. Sepoy Gangching Konyak Naga Regt. Nagaland
361. Sepoy Mahipatsinh Jadeja - -
362. Sepoy/Driver G. Moharana - Orissa
363. Sepoy Kewalanand Dwivedi 16 Kumaon Uttar Pradesh
364. Sepoy Sukhchaindeep Singh - Punjab
365. Paratrooper Gopal Singh ? Para Punjab
366. Paratrooper Bhanwar Singh ? Para Rajasthan
367. Paratrooper Harvinder Singh 6 Para Punjab
368. Commando S.S. Shekhawat ? Para Cdo. Rajasthan
369. Commando M.S. Shekhawat 10 Para Cdo. Rajasthan
370. Grenadier Rizwan 22 Grenadiers -
371. Grenadier M.I. Khan 22 Grenadiers -
372. Grenadier Riasat Ali 22 Grenadiers -
373. Grenadier H.A. Khan Grenadiers Regt. -
374. Grenadier Lekh Ram 22 Grenadiers -
375. Grenadier Abid Khan 22 Grenadiers -
376. Grenadier Raj Kumar Grenadiers Regt. Rajasthan
377. Grenadier Y.S. Yadav 18 Grenadiers Uttar Pradesh
378. Grenadier R.K. Poonia 18 Grenadiers Rajasthan
379. Grenadier Manohar Lal 18 Grenadiers Haryana
380. Grenadier Anant Kumar Grenadiers Regt. Himachal Pradesh
381. Grenadier Sanjay Singh Grenadiers Regt. Haryana
382. Grenadier Ved Prakash Grenadiers Regt. Rajasthan
383. Grenadier Pravin Kumar 18 Grenadiers Uttar Pradesh
384. Grenadier Surjeet Singh Grenadiers Regt. Himachal Pradesh
385. Grenadier S.S. Chauhan Grenadiers Regt. Rajasthan
386. Grenadier Zakir Hussain 22 Grenadiers -
387. Grenadier Mohan Kathat Grenadiers Regt. Rajasthan
388. Grenadier Sukhbir Singh Grenadiers Regt. Haryana
389. Grenadier Zubair Ahmed 22 Grenadiers -
390. Grenadier Munish Kumar Grenadiers Regt. Uttar Pradesh
391. Grenadier S.R. Kumawat Grenadiers Regt. Rajasthan
392. Grenadier Naresh Kumar 18 Grenadiers Himachal Pradesh
393. Grenadier Bajinder Singh 16 Grenadiers Himachal Pradesh
394. Grenadier Yoginder Singh Grenadiers Regt. Himachal Pradesh
395. Grenadier Surender Singh Grenadiers Regt. Haryana
396. Grenadier Yashwant Singh Grenadiers Regt. Himachal Pradesh
397. Grenadier Amardeep Singh 16 Grenadiers Punjab
398. Grenadier Udhyaman Singh Grenadiers Regt. Jammu & Kashmir
399. Grenadier Hassan Mohammad 22 Grenadiers -
400. Rifleman A.K. Rai 1/11 Gorkha Rifles West Bengal
401. Rifleman Vijay Lal - Himachal Pradesh
402. Rifleman N. Palani - Tamil Nadu
403. Rifleman Sunil Jang Mahar Regt. Uttar Pradesh
404. Rifleman K.P. Singh - Rajasthan
405. Rifleman S.J. Mahat - Himachal Pradesh
406. Rifleman Tarsem Lal - Jammu & Kashmir
407. Rifleman Jagjit Singh 28 Rajputana Rifles Jammu & Kashmir
408. Rifleman Johar Singh JAK Rifles Uttar Pradesh
409. Rifleman Jasvir Singh 2 Rajputana Rifles Haryana
410. Rifleman Balbir Singh - Uttar Pradesh
411. Rifleman Satbir Singh 2 Rajputana Rifles Rajasthan
412. Rifleman Abdul Nazar - Kerala
413. Rifleman Anil Manhas - Jammu & Kashmir
414. Rifleman Ananat Ram 18 Grenadiers Himachal Pradesh
415. Rifleman S.H. Kalgam - -
416. Rifleman Dilwar Singh - Uttar Pradesh
417. Rifleman Jagbir Singh 2 Rajputana Rifles Rajasthan
418. Rifleman Deep Chand - Himachal Pradesh
419. Rifleman Shyam Singh - Himachal Pradesh
420. Rifleman Pawan Singh - Punjab
421. Rifleman Ashok Kumar JAK Rifles Himachal Pradesh
422. Rifleman Nandhar Lala - Himachal Pradesh
423. Rifleman Vikram Singh - Rajasthan
424. Rifleman Pradip Kumar 28 Rajputana Rifles Jammu & Kashmir
425. Rifleman Ashish Kumar - Haryana
426. Rifleman S.S. Ashruba - Maharashtra
427. Rifleman Pawan Kumar 13 JAK Rifles Himachal Pradesh
428. Rifleman Rakesh Kumar JAK Rifles Himachal Pradesh
429. Rifleman Rattan Chand 12 JAK LI Jammu & Kashmir
430. Rifleman Birendra Singh - Rajasthan
431. Rifleman Ramesh Thapa 32 Rashtriya Rifles Uttar Pradesh
432. Rifleman Parvesh Kumar - Haryana
433. Rifleman Praveen Kumar - Himachal Pradesh
434. Rifleman Jaskaran Singh JAK Rifles Punjab
435. Rifleman Kulbinder Singh - Himachal Pradesh
436. Rifleman J.S. Shekhawat 2 Rajputana Rifles Rajasthan
437. Rifleman Linchon Pradhan 11 Gorkha Rifles West Bengal
438. Rifleman Manzoor Hussain 28 Rajputana Rifles Jammu & Kashmir
439. Rifleman Mohammad Aslam 12 JAK LI Jammu & Kashmir
440. Rifleman Mohammad Fareed 12 JAK LI Jammu & Kashmir
441. Gunner B.L. Nain - Rajasthan
442. Gunner Riyasai Ali - Haryana
443. Gunner J.R. Kumar 141 Field Regt. -
444. Gunner N.C. Singha - Assam
445. Gunner Uddhab Das 197 Field Regt. Assam
446. Sapper M. Jayavelu - Tamil Nadu
447. Signalman M.R. Sahoo Signals Corps Orissa
448. Signalman Vinod Kumar Signals Corps Haryana
449. Kamlesh Kumar (Civilian) Porter -
 

Latest Replies

Global Defence

New threads

Articles

Top