Search results

 1. Haldilal

  Urdu sher-o-shayari

  Ya'll Nibbiars Dur se dekha tho Berozgar Naujawan dekhe. Dur se dekha tho Berozgar Naujawan dekhe. Paas se dekha tho DFI Member ki paltaan dekhw.
 2. Haldilal

  Urdu sher-o-shayari

  Ya'll Nibbiars Aur Paki member yaha ate hai aur sunao.
 3. Haldilal

  Urdu sher-o-shayari

  Ya'll Nibbiars to phir sunk aur ek ghatae sher. @12arya Nibbi. :troll: Tera pyar ke liye Maine kiya Intaazar. Tera pyar ke liye Maine kiya Intaazar. Aur us...
 4. Haldilal

  Urdu sher-o-shayari

  Ya'll Nibbiars to phir sunl aur ek ghatae sher. Me hui Bhangarwala. Me hui Bhangarwala. Paheli me bhi tha Kotawl. Samaj meim nahi aya na mujhe bhu Samaj mein nahi aya.
 5. Haldilal

  Urdu sher-o-shayari

  Ya'll Nibbiars sunk meri ghatae shayeri. Dur se dekha to ladki dekhi. Dur se dekha to ladki dekhi. Paas se dekha to Bhaes Nikle. Kaise laga mera ghatae sher.
Top