Kargil heroes("roll of honour")

Discussion in 'Defence & Strategic Issues' started by prashant2a, Sep 14, 2009.

 1. prashant2a

  prashant2a Regular Member

  Joined:
  Aug 19, 2009
  Messages:
  24
  Likes Received:
  3
  Rank & Name Establishment Home State
  - - - -
  1. Lt. Col. R. Vishwanathan 18 Grenadiers Kerala
  2. Major Rohit Gaur - -
  3. Major Ajay Prasad - -
  4. Major Vivek Gupta 2 Rajputana Rifles Uttar Pradesh
  5. Major C.B. Dwivedi Regiment of Artillery Bihar
  6. Major R.S. Adhikari 18 Grenadiers Uttar Pradesh
  7. Major A.S. Jasrotia JAK Rifles Jammu & Kashmir
  8. Major Manoj Talwar Mahar Regiment Uttar Pradesh
  9. Major Kamlesh Prasad Artillery Regiment Rajasthan
  10. Major Padmapani Acharya 2 Rajputana Rifles Andra Pradesh
  11. Major Mariappan Sarvanan 1 Bihar Tamil Nadu
  12. Squadron Leader Ajay Ahuja No.17 Squadron Punjab
  13. Squadron Leader Rajiv Pundir 152 Helo Unit -
  14. Captain Amol Kalia 12 JAK LI Punjab
  15. Captain Jintu Gogoi 17 Garhwal Rifles Assam
  16. Captain P.V. Vikram 14 Field Regiment Kerala
  17. Captain Amit Verma 9 Mahar Maharashtra
  18. Captain Sumeet Roy 18 Garwhal Rifles Delhi
  19. Captain Anuj Nayyar 17 Jat Delhi
  20. Captain Vikram Batra 13 JAK Rifles Himachal Pradesh
  21. Captain Haneef Uddin Army Service Corps Delhi
  22. Captain Jerry Premraj 158 Medium Regt. Kerala
  23. Captain Aditya Mishra Signals Corps Uttar Pradesh
  24. Captain Deepak Guleria - Haryana
  25. Captain K.C.D. Shivakar 8 Madras Karnataka
  26. Captain Amit Bharadwaj 4 Jat Rajasthan
  27. Captain Kanad Bhattacharya - West Bengal
  28. Flight Lieutenant S. Mulihan 152 Helo Unit Karnataka
  29. Lieutenant M.K. Pandey 1/11 Gorkha Rifles Uttar Pradesh
  30. Lieutenant N. Kenguruse 2 Rajputana Rifles Nagaland
  31. Lieutenant K.C. Nongrum 12 JAK LI Meghalaya
  32.Lieutenant Saurabh Kalia 4 Jat Himachal Pradesh

  33. Lieutenant Amit Bhargava - -
  34. Lieutenant Vijayant Thapar 2 Rajputana Rifles Delhi
  35. Subedar K. Ghadge - Maharashtra
  36. Subedar Bhawar Lal - Rajasthan
  37. Subedar Nirmal Singh 8 Sikh -
  38. Subedar S.S. Rathore 2 Rajputana Rifles Rajasthan
  39. Subedar Randhir Singh 18 Grenadiers -
  40. Subedar Joginder Singh 8 Sikh Punjab
  41. Subedar Angohok Dorje - Jammu & Kashmir
  42. Subedar Bhanwar Singh 2 Rajputana Rifles Rajasthan
  43. Subedar Harphool Singh - Rajasthan
  45. Subedar Bahadhur Singh - Jammu & Kashmir
  44. Subedar S.S. Shekhawat - Rajasthan
  46. Subedar Lobzang Chhotak - Jammu & Kashmir
  47. Subedar Kuttapa Medappa 9 Maratha LI -
  48. Naib Subedar Lal Singh - Haryana
  49. Naib Subedar Lal Chand - -
  50. Naib Subedar N. Mahato 108 Medium Regt. Bihar
  51. Naib Subedar Ravail Singh 8 Sikh -
  52. Naib Subedar Khem Chand - Himachal Pradesh
  53. Naib Subedar Karnail Singh 8 Sikh -
  54. Naib Subedar Mangej Singh Rajputana Rifles Rajasthan
  55. Naib Subedar Kamlesh Kumar 24 Rajput -
  56. Sergeant R.K. Sahu 152 Helo Unit Orrisa
  57. Sergeant P.V.N.R. Prasad 152 Helo Unit Andhra Pradesh
  58. Coy. Hav. Maj. Y.S. Tomar 2 Rajputana Rifles Uttar Pradesh
  59. CQMH Annuruddin 22 Grenadiers -
  60. Havildar S.R. Gill - Rajasthan
  61. Havildar Hari Om 17 Jat Haryana
  62. Havildar M.B. Rai 6/11 Gorkha Rifles West Bengal
  63. Havildar Sidhkam - Haryana
  64. Havildar Mallayya - Karnataka
  65. Havildar G.R. Das - Orissa
  66. Havildar Lal Singh - Haryana
  67. Havildar Rajkumar JAK Rifles -
  68. Havildar Khem Raj - Himachal Pradesh
  69. Havildar Dola Ram - Himachal Pradesh
  70. Havildar Mani Ram - Rajasthan
  71. Havildar J.P. Singh 16 Grenadiers Punjab
  72. Havildar D.S. Bahu 12 JAK LI Jammu & Kashmir
  73. Havildar Raj Kumar - Himachal Pradesh
  74. Havildar R.K. Singh - Rajasthan
  75. Havildar Madan Lal - Jammu & Kashmir
  76. Havildar V.P. Singh Jat Regiment Rajasthan
  77. Havildar B.B. Tiwari 1 Bihar Madhya Pradesh
  78. Havildar Bijay Singh - Haryana
  79. Havildar Jagan Nath JAK Rifles Jammu & Kashmir
  80. Havildar Shiv Kumar - Haryana
  81. Havildar Ajaib Singh 8 Sikh -
  82. Havildar T.B. Chhetri - -
  83. Havildar Swami Das - Himachal Pradesh
  84. Havildar Desa Singh 8 Sikh -
  85. Havildar Rajvir Singh - Haryana
  86. Havildar Ishe Tundup - Jammu & Kashmir
  87. Havildar Kulbir Singh 8 Sikh -
  88. Havildar P.S. Dhama - Uttar Pradesh
  89. Havildar Abdul Karim 12 JAK LI Jammu & Kashmir
  90. Havildar Kartar Singh JAK Rifles Jammu & Kashmir
  91. Havildar Sultan Singh 2 Rajputana Rifles Madhya Pradesh
  92. Havildar Kumar Singh 17 Jat -
  93. Havildar Karam Singh - Punjab
  94. Havildar Vikram Singh 8 Sikh -
  95. Havildar Kharak Singh - Uttar Pradesh
  96. Havildar Khazan Singh - -
  97. Havildar Harpunj Singh 17 Jat Rajasthan
  98. Havildar S.G. Chauhan - Maharashtra
  99. Havildar R.K.S. Jasriya - Rajasthan
  100. Havildar Mahavir Singh - Haryana
  101. Havildar Abdul Kareem - Jammu & Kashmir
  102. Havildar Kashmir Singh JAK Rifles Uttar Pradesh
  103. Havildar Rajinder Singh JAK LI Jammu & Kashmir
  104. Havildar Surinder Singh 8 Sikh -
  105. Havildar Krishan Chand - Himachal Pradesh
  106. Havildar Chhering Tashi - Jammu & Kashmir
  107. Havildar Rigzin Wangial - Jammu & Kashmir
  108. Havildar Bhagwan Singh 17 Jat Rajasthan
  109. Havildar Tsewang Rigzin - Jammu & Kashmir
  110. Havildar Ginkhohao Vaiphei Assam Regt. -
  111. Havildar Ratan Kumar Singh - Bihar
  112. Lance Havildar Lekh Ram - Haryana
  113. Lance Havildar M.P. Magar - Mizoram
  114. Lance Havildar S.S. Hooda 18 Grenadiers -
  115. Lance Havildar Ram Kumar 18 Grenadiers Haryana
  116. Lance Havildar Baldev Singh - Punjab
  117. Lance Havildar K.K.B. Sukaji - Gujarat
  118. Lance Havildar Satyabir Singh - Rajasthan
  119. Lance Havildar M.S. Suratpura 4 Jat Rajasthan
  120. Lance Havildar Yougal Kishore - Jammu & Kashmir
  121. Lance Havildar Lachhanan Singh - Haryana
  122. Naik Dev Raj - Jammu & Kashmir
  123. Naik Ram Pal 9 Mahar Haryana
  124. Naik Lila Ram - Haryana
  125. Naik S.S. Patro 12 Mahar Orissa
  126. Naik R.M.R. Lal - Gujarat
  127. Naik Harbhadur 2 Naga -
  128. Naik K. Rampal - Punjab
  129. Naik D.M. Khan - Jammu & Kashmir
  130. Naik R.K. Punia - -
  131. Naik R.S. Singh - Rajasthan
  132. Naik Brij Mohan 9 Para Cdo. Uttar Pradesh
  133. Naik Ram Sarup - -
  134. Naik G.P. Yadav Bihar Regt. Bihar
  135. Naik R. Kamaraj - Tamil Nadu
  136. Naik Y.D. Kolkar - Karnataka
  137. Naik Krishan Lal - Haryana
  138. Naik Bhim Singh - Haryana
  139. Naik Anan Singh - -
  140. Naik Niraj Kumar - Bihar
  141. Naik Urjeet Singh - Jammu & Kashmir
  142. Naik Ranjit Singh 8 Sikh Punjab
  143. Naik Shyam Veer 17 Jat Punjab
  144. Naik Rajbir Singh Grenadiers Regt. Punjab
  145. Naik Prabhu Ram - Rajasthan
  146. Naik M.B. Gurung JAK Rifles Uttar Pradesh
  147. Naik M.K. Rathod 12 Mahar Gujarat
  148. Naik Braham Das - Himachal Pradesh
  149. Naik K.P. Pandey - Madhya Pradesh
  150. Naik Kuldip Singh 19 Rajputana Rifles Punjab
  151. Naik Nirmal Singh 8 Sikh -
  152. Naik Anand Singh - Rajasthan
  153. Naik Subab Singh - Uttar Pradesh
  154. Naik Baldev Singh 8 Sikh -
  155. Naik Vikram Singh - Himachal Pradesh
  156. Naik Surjeet Singh 12 JAK LI Jammu & Kashmir
  157. Naik Megh Gurung - Uttar Pradesh
  158. Naik Jugal Kishore 12 JAK LI Jammu & Kashmir
  159. Naik Mangal Singh - Himachal Pradesh
  160. Naik Dalip Popuraj 6 Guards -
  161. Naik R.R.B.R. Bhai - Gujarat
  162. Naik Lakhbir Singh - Himachal Pradesh
  163. Naik Rakesh Singh - Punjab
  164. Naik Sarvan Kumar - Himachal Pradesh
  165. Naik Rishipal Singh 17 Jat -
  166. Naik Dharam Singh - Uttar Pradesh
  167. Naik Bahadur Singh 8 Sikh Punjab
  168. Naik Chaman Singh 2 Rajputana Rifles Uttar Pradesh
  169. Naik Shiva Basayya 28 Rajputana Rifles Karnataka
  170. Naik Chandan Saha - West Bengal
  171. Naik Birander Singh - Haryana
  172. Naik Birendra Singh - -
  173. Naik Surender Singh 2 Rajputana Rifles -
  174. Naik Mukesh Rathod - Gujarat
  175. Naik Ganesh Prasad - -
  176. Naik Mahender Singh - Rajasthan
  177. Naik Samunder Singh - Haryana
  178. Naik Shatrughan Singh - -
  179. Naik Phunchok Angdus - Jammu & Kashmir
  180. Naik Chhering Wangdus - Jammu & Kashmir
  181. Naik Sachindananda Mallick Mahar Regt. Orissa
  182. Lance Naik Ahmed - Haryana
  183. Lance Naik Vir Singh - Himachal Pradesh
  184. Lance Naik Sivakaran - -
  185. Lance Naik P. Gopiah - Andhra Pradesh
  186. Lance Naik G.A. Khan 12 JAK LI Jammu & Kashmir
  187. Lance Naik Ahmed Ali 22 Grenadiers Uttar Pradesh
  188. Lance Naik Harish Pal JAK Rifles Punjab
  189. Lance Naik Raj Kumar - Haryana
  190. Lance Naik Layakit Ali - Jammu & Kashmir
  191. Lance Naik Hira Singh - -
  192. Lance Naik B.N. Singh - Bihar
  193. Lance Naik D. Ranwas 4 Jat Rajasthan
  194. Lance Naik Buta Singh 14 Sikh Punjab
  195. Lance Naik Balaji Male - Maharashtra
  196. Lance Naik Balaji Male - Maharashtra
  197. Lance Naik R.K. Yadav 18 Grenadiers Madhya Pradesh
  198. Lance Naik D.K. Yadav 18 Grenadiers Rajasthan
  199. Lance Naik Veer Singh JAK Rifles Himachal Pradesh
  200. Lance Naik Vijay Singh - Haryana
  - -
  201. Lance Naik Azad Singh - Haryana
  202. Lance Naik M.S. Reddy - -
  203. Lance Naik T.S.J. Singh - -
  204. Lance Naik Rajbir Singh 17 Jat -
  205. Lance Naik Rajbir Singh 18 Grenadiers Haryana
  206. Lance Naik Jasvir Singh - Haryana
  207. Lance Naik Jasbir Singh 2 Rajputana Rifles -
  208. Lance Naik Daya Chand - Rajasthan
  209. Lance Naik Ranvir Singh JAK Rifles -
  210. Lance Naik Harish Singh - Himachal Pradesh
  211. Lance Naik Satpal Singh 2 Rajputana Rifles -
  212. Lance Naik Ranbir Singh 13 JAK Rifles Punjab
  213. Lance Naik Vinod Kumar - Rajasthan
  214. Lance Naik Shyam Singh Grenadiers Regt. Haryana
  215. Lance Naik Rajesh Singh 17 Jat Haryana
  216. Lance Naik E.C. Khairnar Corps of Signals Maharashtra
  217. Lance Naik Ashok Kumar - Himachal Pradesh
  218. Lance Naik Zakir Hussain - Haryana
  219. Lance Naik Padam Singh - Himachal Pradesh
  220. Lance Naik Hariom Singh - Uttar Pradesh
  221. Lance Naik Balwan Singh - Haryana
  222. Lance Naik M.B. Baburao - Maharashtra
  223. Lance Naik S.R.R. Shinde - Maharashtra
  224. Lance Naik Kulbeer Singh 8 Sikh Jammu & Kashmir
  225. Lance Naik Gurmail Singh - Punjab
  226. Lance Naik Khadag Singh - Maharashtra
  227. Lance Naik Jaswant Singh - Uttar Pradesh
  228. Lance Naik Bijandra Singh - Uttar Pradesh
  229. Lance Naik Satya Prakash 18 Mahar Uttar Pradesh
  230. Lance Naik Kaleswar Kom Naga Regt. -
  231. Lance Naik Bijender Singh - -
  232. Lance Naik Surinder Singh 18 Grenadiers -
  233. Lance Naik Rakesh Chand 18 Grenadiers Uttar Pradesh
  234. Lance Naik Krishna Mohan 13 JAK Rifles Punjab
  235. Lance Naik Mukesh Kumar - Punjab
  236. Lance Naik Bachhan Singh 2 Rajputana Rifles -
  237. Lance Naik Devinder Singh 8 Sikh Jammu & Kashmir
  238. Lance Naik Parvesh Kumar - -
  239. Lance Naik Santosh Kumar - Kerala
  240. Lance Naik Shankar Shinde 18 Garhwal Rifles -
  241. Lance Naik Chhering Rigzin - Jammu & Kashmir
  242. Lance Naik Lobzang Tagdon - Jammu & Kashmir
  243. Lance Naik Zirmithang Aimol 2 Naga Manipur
  244. Lance Naik Vidyanand Singh 1 Bihar Bihar
  245. Lance Naik Gurucharan Singh - Punjab
  246. Lance Naik V.M. Radhakumar - Kerala
  247. Lance Naik M.Y. Ramachander 8 Madras Andra Pradesh
  248. Sepoy H.R. Jat - Rajasthan
  249. Sepoy S. Singh 17 Jat -
  250. Sepoy K. Ashuli - Manipur
  251. Sepoy Vijay Pal - Rajasthan
  252. Sepoy Prem Lal 9 Mahar Uttar Pradesh
  253. Sepoy S.M. Wali 899 ATT Coy Andhra Pradesh
  254. Sepoy B.D. Bhai - Gujarat
  255. Sepoy Bhikaram 4 Jat Rajasthan
  256. Sepoy H.K. Ram - Bihar
  257. Sepoy Khem Raj - Himachal Pradesh
  258. Sepoy Arjun Ram 4 Jat Rajasthan
  259. Sepoy Jiun Singh - Punjab
  260. Sepoy Hira Singh - Himachal Pradesh
  261. Sepoy A.P. Bangi Mahar Regt. Uttar Pradesh
  262. Sepoy Shish Ram - Rajasthan
  263. Sepoy Haji Basha 11 Engineer Regt. -
  264. Sepoy Anil Kumar - -
  265. Sepoy Buta Singh - Punjab
  266. Sepoy M.R. Desai 282 ASC Coy. Maharashtra
  267. Sepoy Banwar Lal 4 Jat Rajasthan
  268. Sepoy Moola Ram 4 Jat Rajasthan
  269. Sepoy A.S. Jadeja - Maharashtra
  270. Sepoy C.N. Mayon Naga Regt. Manipur
  271. Sepoy R.G. Mayon 9 Naga -
  272. Sepoy K.R. Jhakar - Rajasthan
  273. Sepoy D.B.M. Bhai 12 Mahar Gujarat
  274. Sepoy Tashi Paljor - Jammu & Kashmir
  275. Sepoy Hawa Singh 17 Jat Rajasthan
  276. Sepoy Vijay Kumar - -
  277. Sepoy Jiwan Singh 8 Sikh -
  278. Sepoy Soran Singh 4 Jat -
  279. Sepoy Dharamveer - -
  280. Sepoy Gulab Singh - Haryana
  281. Sepoy Karan Singh - Rajasthan
  282. Sepoy Jansir Singh - Jammu & Kashmir
  283. Sepoy Majon Singh - Punjab
  284. Sepoy Janbir Singh 8 Sikh -
  285. Sepoy A.K. Pandey 1 Bihar Bihar
  286. Sepoy N.S.J. Kavaji - Gujarat
  287. Sepoy G.H.G.J. Giri - Gujarat
  288. Sepoy Selva Kumar - Tamil Nadu
  289. Sepoy B.L. Bagaria - Rajasthan
  290. Sepoy Vinod Kumar - Rajasthan
  291. Sepoy Sheesh Ram - -
  292. Sepoy S.S.P. Gupta - Bihar
  293. Sepoy Nasir Ahmed - -
  294. Sepoy Tsering Dorje - Jammu & Kashmir
  295. Sepoy R.K. Pradhan - Orissa
  296. Sepoy N.L.B. Mayon 2 Naga Manipur
  297. Sepoy Surjeet Singh 8 Sikh LI Punjab
  298. Sepoy Tashi Tsering - Jammu & Kashmir
  299. Sepoy Naresh Singh 4 Jat Uttar Pradesh
  300. Sepoy Suresh Chetri - West Bengal
  301. Sepoy D.M. Vaghela 12 Mahar Gujarat
  302. Sepoy B.B.B.A. Bhai - Gujarat
  303. Sepoy S. Gamithang - -
  304. Sepoy Hardeo Singh 1 Bihar Bihar
  305. Sepoy S. Gemithang - Manipur
  306. Sepoy Lotus Zangpo - Jammu & Kashmir
  307. Sepoy H.J. Goswami 12 Mahar Gujarat
  308. Sepoy Satnam Singh - Punjab
  309. Sepoy Syodana Ram 17 Jat Rajasthan
  310. Sepoy Dinesh Kumar - Himachal Pradesh
  311. Sepoy Suresh Kumar - Haryana
  312. Sepoy Naresh Kumar 17 Jat Rajasthan
  313. Sepoy Gurmail Singh 8 Sikh Punjab
  314. Sepoy Tundup Dorjay - Jammu & Kashmir
  315. Sepoy Sonam Dorjay - Jammu & Kashmir
  316. Sepoy Sonam Gonbo - Jammu & Kashmir
  317. Sepoy Raman Kumar - Bihar
  318. Sepoy Rajesh Kumar - Punjab
  319. Sepoy Raman Kumar 9 Mahar Jammu & Kashmir
  320. Sepoy Pavitar Kumar - Haryana
  321. Sepoy Manjeet Singh 8 Sikh Punjab
  322. Sepoy Geetam Singh 5 Rashtriya Rifles Uttar Pradesh
  323. Sepoy Satwant Singh 8 Sikh Punjab
  324. Sepoy Jitendra Singh - -
  325. Sepoy Satyavir Singh - Rajasthan
  326. Sepoy Jaswant Singh - Punjab
  327. Sepoy Sanjay Gurung - -
  328. Sepoy Rambhu Singh - Bihar
  329. Sepoy Rajinder Singh - -
  330. Sepoy Rajindra Singh - -
  331. Sepoy Krishan Kumar - Rajasthan
  332. Sepoy Ranveer Singh - Rajasthan
  333. Sepoy Darshan Singh 8 Sikh -
  334. Sepoy Ravinder Singh - Haryana
  335. Sepoy Gurdeep Singh 17 Jat Jammu & Kashmir
  336. Sepoy Dharmvir Singh - Haryana
  337. Sepoy Pramod Kumar - Bihar
  338. Sepoy Gurdeep Singh 8 Sikh -
  339. Sepoy D.D. Wadgaon 8 Madras Maharashtra
  340. Sepoy Sanjeev Kumar 8 Sikh Haryana
  341. Sepoy Sonam Angdus - Jammu & Kashmir
  342. Sepoy Surender Singh - Haryana
  343. Sepoy Virender Kumar - Haryana
  344. Sepoy Narender Singh - Haryana
  345. Sepoy Varinder Kumar - -
  346. Sepoy Nawang Tundup - Jammu & Kashmir
  347. Sepoy Kulwinder Singh 8 Sikh Punjab
  348. Sepoy D.M.R. Chandra - Maharashtra
  349. Sepoy Tarlochan Singh 8 Sikh Punjab
  350. Sepoy Nikam Mahadev - Maharashtra
  351. Sepoy Jaswinder Singh 8 Sikh Punjab
  352. Sepoy G. Harenderagiri Mahar Regt. Gujarat
  353. Sepoy N.J. Bangwingvir - -
  354. Sepoy Tsering Angchok - Jammu & Kashmir
  355. Sepoy Lakhwinder Singh 8 Sikh -
  356. Sepoy Sukhwinder Singh 8 Sikh Punjab
  357. Sepoy Rashwinder Singh 8 Sikh Punjab
  358. Sepoy Zamkholal Vaiphei 7 Assam Mizoram
  359. Sepoy Dharmender Singh - Himachal Pradesh
  360. Sepoy Gangching Konyak Naga Regt. Nagaland
  361. Sepoy Mahipatsinh Jadeja - -
  362. Sepoy/Driver G. Moharana - Orissa
  363. Sepoy Kewalanand Dwivedi 16 Kumaon Uttar Pradesh
  364. Sepoy Sukhchaindeep Singh - Punjab
  365. Paratrooper Gopal Singh ? Para Punjab
  366. Paratrooper Bhanwar Singh ? Para Rajasthan
  367. Paratrooper Harvinder Singh 6 Para Punjab
  368. Commando S.S. Shekhawat ? Para Cdo. Rajasthan
  369. Commando M.S. Shekhawat 10 Para Cdo. Rajasthan
  370. Grenadier Rizwan 22 Grenadiers -
  371. Grenadier M.I. Khan 22 Grenadiers -
  372. Grenadier Riasat Ali 22 Grenadiers -
  373. Grenadier H.A. Khan Grenadiers Regt. -
  374. Grenadier Lekh Ram 22 Grenadiers -
  375. Grenadier Abid Khan 22 Grenadiers -
  376. Grenadier Raj Kumar Grenadiers Regt. Rajasthan
  377. Grenadier Y.S. Yadav 18 Grenadiers Uttar Pradesh
  378. Grenadier R.K. Poonia 18 Grenadiers Rajasthan
  379. Grenadier Manohar Lal 18 Grenadiers Haryana
  380. Grenadier Anant Kumar Grenadiers Regt. Himachal Pradesh
  381. Grenadier Sanjay Singh Grenadiers Regt. Haryana
  382. Grenadier Ved Prakash Grenadiers Regt. Rajasthan
  383. Grenadier Pravin Kumar 18 Grenadiers Uttar Pradesh
  384. Grenadier Surjeet Singh Grenadiers Regt. Himachal Pradesh
  385. Grenadier S.S. Chauhan Grenadiers Regt. Rajasthan
  386. Grenadier Zakir Hussain 22 Grenadiers -
  387. Grenadier Mohan Kathat Grenadiers Regt. Rajasthan
  388. Grenadier Sukhbir Singh Grenadiers Regt. Haryana
  389. Grenadier Zubair Ahmed 22 Grenadiers -
  390. Grenadier Munish Kumar Grenadiers Regt. Uttar Pradesh
  391. Grenadier S.R. Kumawat Grenadiers Regt. Rajasthan
  392. Grenadier Naresh Kumar 18 Grenadiers Himachal Pradesh
  393. Grenadier Bajinder Singh 16 Grenadiers Himachal Pradesh
  394. Grenadier Yoginder Singh Grenadiers Regt. Himachal Pradesh
  395. Grenadier Surender Singh Grenadiers Regt. Haryana
  396. Grenadier Yashwant Singh Grenadiers Regt. Himachal Pradesh
  397. Grenadier Amardeep Singh 16 Grenadiers Punjab
  398. Grenadier Udhyaman Singh Grenadiers Regt. Jammu & Kashmir
  399. Grenadier Hassan Mohammad 22 Grenadiers -
  400. Rifleman A.K. Rai 1/11 Gorkha Rifles West Bengal
  401. Rifleman Vijay Lal - Himachal Pradesh
  402. Rifleman N. Palani - Tamil Nadu
  403. Rifleman Sunil Jang Mahar Regt. Uttar Pradesh
  404. Rifleman K.P. Singh - Rajasthan
  405. Rifleman S.J. Mahat - Himachal Pradesh
  406. Rifleman Tarsem Lal - Jammu & Kashmir
  407. Rifleman Jagjit Singh 28 Rajputana Rifles Jammu & Kashmir
  408. Rifleman Johar Singh JAK Rifles Uttar Pradesh
  409. Rifleman Jasvir Singh 2 Rajputana Rifles Haryana
  410. Rifleman Balbir Singh - Uttar Pradesh
  411. Rifleman Satbir Singh 2 Rajputana Rifles Rajasthan
  412. Rifleman Abdul Nazar - Kerala
  413. Rifleman Anil Manhas - Jammu & Kashmir
  414. Rifleman Ananat Ram 18 Grenadiers Himachal Pradesh
  415. Rifleman S.H. Kalgam - -
  416. Rifleman Dilwar Singh - Uttar Pradesh
  417. Rifleman Jagbir Singh 2 Rajputana Rifles Rajasthan
  418. Rifleman Deep Chand - Himachal Pradesh
  419. Rifleman Shyam Singh - Himachal Pradesh
  420. Rifleman Pawan Singh - Punjab
  421. Rifleman Ashok Kumar JAK Rifles Himachal Pradesh
  422. Rifleman Nandhar Lala - Himachal Pradesh
  423. Rifleman Vikram Singh - Rajasthan
  424. Rifleman Pradip Kumar 28 Rajputana Rifles Jammu & Kashmir
  425. Rifleman Ashish Kumar - Haryana
  426. Rifleman S.S. Ashruba - Maharashtra
  427. Rifleman Pawan Kumar 13 JAK Rifles Himachal Pradesh
  428. Rifleman Rakesh Kumar JAK Rifles Himachal Pradesh
  429. Rifleman Rattan Chand 12 JAK LI Jammu & Kashmir
  430. Rifleman Birendra Singh - Rajasthan
  431. Rifleman Ramesh Thapa 32 Rashtriya Rifles Uttar Pradesh
  432. Rifleman Parvesh Kumar - Haryana
  433. Rifleman Praveen Kumar - Himachal Pradesh
  434. Rifleman Jaskaran Singh JAK Rifles Punjab
  435. Rifleman Kulbinder Singh - Himachal Pradesh
  436. Rifleman J.S. Shekhawat 2 Rajputana Rifles Rajasthan
  437. Rifleman Linchon Pradhan 11 Gorkha Rifles West Bengal
  438. Rifleman Manzoor Hussain 28 Rajputana Rifles Jammu & Kashmir
  439. Rifleman Mohammad Aslam 12 JAK LI Jammu & Kashmir
  440. Rifleman Mohammad Fareed 12 JAK LI Jammu & Kashmir
  441. Gunner B.L. Nain - Rajasthan
  442. Gunner Riyasai Ali - Haryana
  443. Gunner J.R. Kumar 141 Field Regt. -
  444. Gunner N.C. Singha - Assam
  445. Gunner Uddhab Das 197 Field Regt. Assam
  446. Sapper M. Jayavelu - Tamil Nadu
  447. Signalman M.R. Sahoo Signals Corps Orissa
  448. Signalman Vinod Kumar Signals Corps Haryana
  449. Kamlesh Kumar (Civilian) Porter -
   
 2.  

Share This Page